Urheilijakysely kilparyhmille: harjoituksissa viihdytään hyvin – kehitettävää on etenkin harjoittelun monipuolisuudessa

7.12.2020

Kilparyhmien urheilijoiden ja heidän huoltajiensa mielestä harjoitusten jälkeen on aina tai lähes aina hyvä fiilis. Näin koki yli 85 % urheilijakyselyssä, joka tehtiin elokuun lopulla ja syyskuun alussa. Harjoituksia piti monipuolisina kaksi kolmesta ja kolme neljästä oli sitä mieltä, että treeneissä liikutaan paljon. Harjoituksia piti sopivan haastavina 78 % ja liian helppoina 22 %. Omalla ajalla harjoitteli merkittävästi 80 %.

Vain 2 % mielestä harjoituksia on liikaa. Toisaalta 31 % mielestä harjoituksia on liian vähän ja välille asettuvat 67 % osuudella urheilijat, joiden mielestä harjoituksia on sopivasti. Liian helppoina harjoituksia pitää 22 % ja sopivan haastavina 78 %. Kukaan ei kokenut harjoituksia liian haastavina!

Muita lajeja harrastaa 45 %. Ilahduttavasti päivittäin yli kolme tuntia liikkuvien määrä on 36 % ja kumulatiivisesti vähintään kaksi tuntia liikkuvien määrä on peräti 86 %.

Kysymykseen ”valmentajat ovat kannustavia ja antavat positiivista palautetta”, vastaajista 80 % antoi arvosanan 4 tai 5 (asteikko 1-5, jossa 5 kuvasi tilannetta ”pitää täysin paikkansa”). Tasapuolista kohtelua koki saavansa 74 %. Myönteinen havainto on, että 85 % uskaltaa kertoa valmentajalle omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Urheilijoista 79 % koki, että heidän mielipiteitään kuunnellaan ja otetaan huomioon.

Valmentajien kunnioitus (89 %) oli korkeaa luokkaa. Valmentajat antavat hyvää esimerkkiä keskiarvon ollessa edellä mainitulla viisiportaisella asteikolla 4,21. Epäasiallista käytöstä valmentajien tai muiden aikuisten taholta oli kokenut 10 %. Edes pieniä kiusaamiskokemuksia oli kokenut 10 %.  

Kilpaileminen oli suurimmalle (86 %) osalle mielekästä. Kilpailujen määrää piti sopivana 91,8 % ja liian vähäisenä 8,2 %. Kukaan vastaaja ei kokenut, että kilpailuja olisi ollut liikaa. Treeneissä ja omassa ryhmässä viihdyttiin hyvin. Oman ryhmän henki ja kannustava ilmapiiri saivat myös erinomaisen arvioinnin.

Selvityksen tulokset on esitelty johtokunnassa, valmennus- ja kilpaurheiluvaliokunnassa, kauden avauksessa sekä valmentajapalaverissa. Valmentajapalaverissa todettiin, että yleinen numeroarviointi oli suhteellisen korkea. Kehityskohteena tuli esille, että harjoitusten monipuolisuuteen on kiinnitettävä jatkossa huomiota. Lisäksi harjoituksia voi olla enemmän ja ne voivat olla haastavampia. Matalan kynnyksen harjoituskilpailuja voi olla myös enemmän. Urheilijakyselyn ulkopuolelta nousseena ajatuksena nostettiin esille, että kilpailumatkoja tai muuta kilpailuissa tapahtuvaa avustamista pitää koordinoida enemmän seuran taholta.  

 

 Urheilijakyselyn taustaa:

Kilparyhmän urheilijoille ja heidän huoltajilleen lähetettiin kysely elokuun lopulla. Vastauksia tuli yhteensä 50. SM-ikäisiä oli vastaajista 70 %. Vastaajista yli 10 vuotta harrastaneita oli 16 %, 5-10 vuotta 32 %, 3-5 vuotta 18 % ja alle 3 vuotta 34 %.

Vastaajista 28 % oli ohjattuja harjoituksia viisi kertaa tai enemmän, 28 % oli neljä kertaa, 22 % kolme kertaa viikossa ja 22 % kaksi kertaa tai vähemmän.  

Urheilijakysely toteutetaan seuraavan kerran elokuussa 2021.

 

Lisätietoa: Jorma Kemppainen, jorma@espoontapiot.fi